Robotechnika

Używane roboty przemysłowe kupię sprzedam!

Przedmiotem naszego zainteresowania są używane roboty przemysłowe pracujące w dowolnych aplikacjach, m.in. w systemach paletyzacji, w stanowiskach spawalniczych, gniazdach montażu itd. Jeżeli dysponują Państwo kompletnym i sprawnym robotem na sprzedaż, nie starszym niż 10 lat, prosimy o przesłanie dodatkowych informacji:

używane roboty przemysłowe
  • do jakiego celu robot był wykorzystywany (mile widziane zdjęcia lub film ilustrujący pracę całego stanowiska zrobotyzowanego)
  • zdjęcia robota (ramię / kontroler / panel operatorski) z różnych stron
  • producent / typ / model (zdjęcia tabliczek znamionowych ramienia robota oraz kontrolera)
  • liczba przepracowanych godzin (wskazanie licznika mechanicznego lub systemowego)
  • wykaz zauważalnych wad (np. pęknięta obudowa, uszkodzony przewód, głośna praca przekładni/silnika itd.)