Robotechnika

Dodatkowe miejsce w magazynie? Ustaw palety w stos… i zrobione.

Magazynki palet są doskonałym uzupełnieniem oferty maszyn do transferu ładunków paletowych, a szczególnie w aplikacjach zamiany palet (drewno/plastik). Powszechnie spotykaną praktyką jest budowa systemu składającego się z wymiennika palet oraz dwóch magazynków palet pustych. Jeden z nich jest wówczas dedykowany dla palet obiegu zewnętrznego, zaś drugi dla palet obiegu wewnętrznego.

magazynki palet

Zastosowanie magazynka palet eliminuje konieczność ręcznego unoszenia pustych palet, co niejednokrotnie jest przyczyną wielu urazów. Poprzez zastosowanie magazynka zarówno kompletowanie palet w stos, jak również odbieranie pojedynczych palet ze stosu odbywa się zawsze z poziomu posadzki, przy zastosowaniu wózka paletowego.
Magazynki palet znajdują również zastosowanie przy przekładaniu ładunku pomiędzy paletami, w procesach paletyzacji oraz depaletyzacji (zakłady produkcyjne, centra logistyczne, itd.). Wykorzystanie magazynka palet pozwala uporządkować przestrzeń, a tym samym zaoszczędzić powierzchnię produkcyjną lub magazynową.

Magazynki palet dostępne w naszej ofercie wymagają jedynie zasilania 230VAC (zwykłe gniazdko elektryczne), dzięki czemu mogą być stosowane praktycznie w każdej lokalizacji bez konieczności doprowadzania instalacji sprężonego powietrza.